A punt de llegir

 • On: Xarxa de biblioteques de l'Alt Empordà (BibliotecAE)
 • Data: 2013
 • La pregunta: Com podem apropar la lectura als infants?
 • Paraules clau: Impuls a la lectura, bibliotecAE, biblioteques, Treball per projectes
 • Un dels trets identificatius del Servei Educatiu de l’Alt Empordà (SEAE) és la seva aposta pel treball en xarxa entre els diferents agents educatius de la comarca.

  Dins d’aquesta línia de treball s’han anat desenvolupant, al llarg dels anys, diferents projectes col·laboratius entre centres educatius, administracions, entitats, museus, parcs naturals, etc. amb la intenció de poder disposar d’un col·lectiu de professorat mobilitzat i pedagògicament actiu, que pugui fer front als reptes educatius del futur.

   Aquesta aposta de creació de noves xarxes educatives pretén anar més enllà de l’escola, tal i com es pot visualitzar al web del SEAE, pestanya [Actualitza’t].

  Partint de la riquesa que aporta el treball per projectes en l’aprenentatge de l’alumnat, es pretén incorporar aquesta metodologia de treball a la xarxa, la qual també ens apropa a un seguit de línies estratègiques menys visibles, però volgudament buscades i potenciades per part del SEAE, com:

       a. La relació entre el professorat de primària i secundària

       b. La implicació família escola

       c. El disseny de projectes des de cadascuna de les àrees curriculars

       d. El treball competencial dels continguts

       e. La potenciació dels continguts menys visibles del currículum

       f. La interrelació entre els diferents agents educatius de la comarca

       g. El servei comunitari

   Els antecedents del treball col·laboratiu dins l’àrea de llengua al SEAE es poden trobar en les següents actuacions:

     a. Premi de narrativa periodística. (Primera edició: 2010)

    b. Conte per relleus. Castelló d’Empúries (Primera edició: 2010)

    c. Lectura en veu alta. Roses (Primera edició: 2011)

    d. Web Ets i uts de llengua per llegir, escriure, escoltar i parlar

  A partir d’aquestes actuacions es plantegen noves sinergies que permetin anar més enllà en la dinamització del gust per la lectura i l’escriptura dins i fora dels centres educatius, amb l’objectiu d’arribar a involucrar les famílies, agents corresponsables del procés d’aprenentatge dels infants i joves.

  En aquest marc de reflexió es planteja dinamitzar una nova xarxa de treball amb el nom de “BibliotecAE. Grup de biblioteques de l’Alt Empordà”.

  Aquesta xarxa de biblioteques de l’Alt Empordà, amb anterioritat a la proposta del SEAE, ja havia previst realitzar algun tipus d’acció conjunta per tal d’augmentar la cooperació entre les biblioteques de la comarca que treballen en un àmbit territorial molt proper i que en molts casos tenen usuaris comuns, amb l’objectiu de compartir recursos, potenciar i dinamitzar els equipaments bibliotecaris de la comarca.

  La proposta del SEAE ha esdevingut una bona oportunitat per tal de començar a treballar plegats. Remarcar que el projecte fa èmfasi en la lectura i que precisament una finalitat de les biblioteques públiques és fer lectors i òbviament, l’àmbit familiar és clau en el foment de l’hàbit lector. I per altra banda, treballar amb altres agents educatius, pot ser una experiència enriquidora per ambdues parts.

  cap_taronja

  A_punt_de_llegir_-_A_punt_de_llegir

  foto grup A punt de llegir

  Les funcions bàsiques com a biblioteques públiques es poden emmarcar en diferents àmbits:

     . educatiu: "promoure l’educació individual i autodidacta, així com l’ensenyament formal en tots els nivells."

     . desenvolupament personal: "oferir oportunitats per a un desenvolupament personal creatiu”

  . d’informació: “facilitar als nostres usuaris tota mena de coneixements i informació"

  Una de les funcions adreçades al públic d’infants i joves és el de fer propostes per "crear i reforçar els hàbits de lectura."

  El projecte que es presenta engloba moltes d’aquestes finalitats que ens són pròpies, i de fet, de forma continuada, es realitzen accions que van en aquesta línia.

  Així doncs, aquesta nova xarxa entre el SEAE i el grup BibliotecAE, pretén desenvolupar 14 accions durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015 amb diferents graus de col·laboració.

  Per fer-ho possible es preveu comptar amb el suport de les 10 biblioteques públiques de la comarca i la col·laboració de les administracions de referència.

  Comments are closed.