Aculturajoc

 • On: Escola Sant Felip Neri (Barcelona)
 • Data: 1998
 • La pregunta: Quin és el nostre compromís amb el món que ens envolta?
 • Paraules clau: Joc, cultura, genocidi, interdisciplinarietat
 • Amb el nom d’aculturajoc, és descriu un joc en el qual s’ha de respondre el més ràpidament possible a 13 preguntes que es troben distribuïdes en un espai determinat sense cap ordre preestablert.

  La dinàmica del joc consisteix en dividir els participants en grups de quatre jugadors. Cada grup estableix l’ordre de sortida dels jugadors. Cada trajecte l’ha de realitzar un jugador diferent del grup. A la senyal del monitor aquest primer jugador anirà, corrent, a la zona de preguntes per tal de cercar una de les 20 preguntes en les consisteix del joc. Cada equip pot establir l’ordre de recollida de les preguntes que vulgui.

  La resta de components del grup, romanen a la zona d’inici. Amb el full de control i un bolígraf per anar anotant les solucions que creguin correctes. Si el jugador desplaçat no coneix la resposta correcta ha de memoritzar les quatre possibles solucions i tornar al grup per intentar respondre la pregunta de manera col·lectiva.

  Un cop cada grup ha respòs totes les preguntes finalitza el joc.

  El dinamitzador del joc anota el temps que cada grup ha invertit en repondre totes les preguntes.

  Guanya l’equip que menys temps empri en contestar totes les preguntes i major nombre d’encerts hagi aconseguit.

  El joc finalitza amb tots els grups asseguts a terra en rotllana i validant les respostes correctes en veu alta.

  El dinamitzador del joc aprofita la correcció de les preguntes per ampliar la informació de cadascuna d’elles.

  Aquest és un bon moment per posar de manifest les situacions de desigualtat i prejudicis preestablerts entre les diferents cultures. Reflexió que també ha de servir per donar a conèixer els avantatges d’un intercanvi cultural positiu.

  Aquest joc forma part del llibre Un mundo en juego de l’editorial INDE.

  Objectiu: Despertar la curiositat i l’interès envers el coneixement d’altres cultures, donant a conèixer les situacions d’injustícia social i desigualtat en què alguna d’elles es troben inmerses.

  El mot Aculturalització es refereix al resultat d’un procés en el qual una persona o un grup d’elles adquireixen una nova cultura (o aspectes de la mateixa), generalment a costa de la cultura pròpia i de forma involuntària. Una de les causes externes tradicionals ha estat la colonització.

  En els processos d’aculturació intervenen diferents nivells de destrucció, supervivència, dominació, resistència, suport, modificació i adaptació de les cultures natives un cop s’ha realitzat el contacte amb altres cultures dominants.

  Comments are closed.