Amb ulls de formador

 • On: Servei educatiu de l'Alt Empordà (Figueres)
 • Data: 2009
 • La pregunta: Com podem dinamitzar un seminari de formació permanent?
 • Paraules clau: Formació permanent, PFZ
 • La formació del professorat ha de tenir com a objectiu prioritari la millora de la funció docent, tant pel que fa a l’actuació en l’aula com quant a la gestió i la coordinació pedagògica dels centres. Això suposa la consideració del centre docent com el primer nucli de la formació permanent del professorat, capaç de donar resposta a les necessitats sorgides de l’anàlisi de la pràctica docent.

  D’altra banda, la formació permanent del professorat ha de complir una funció estratègica en la millora de la qualitat de l’educació. El seu correcte desenvolupament passa per oferir diverses modalitats que puguin atendre els aspectes teòrics i pràctics, la formació individual i grupal, la reflexió i l’experimentació.

  Els grups de treball i els seminaris d’equips docents tenen una característica comuna i diferenciadora, el seu caràcter de formació autònoma, on és el professorat qui realitza el seu propi projecte de formació, d’acord amb les seves necessitats i trajectòria formativa.

  Et pot interessar:

  . O et mous, o caduques

  Comments are closed.