Atreveix-te amb les AFN

 • On: Escola Sant Felip Neri (Barcelona)
 • Data: 1998
 • La pregunta: Es poden programar activitats físiques a la natura fora dels centres?
 • Paraules clau: Activitats Físiques a la Natura, Esports d'aventura, ESO, educació, interdisciplinarietat
 • La innovació de més transcendencia en l’ensenyament obligatorio és sens dubte la incorporació dels crèdits variables com a forma de donar resposta a la diversitat de situacions en que es troba l’alumnat en la primera etapa de l’educació secundària obligatòria.

  El crédit variable d’iniciació que us presentem per a l’àrea d’educació física, intenta ampliar aquest ventall d’interessos de l’alumnat, amb un cert caràcter orientador. Al mostrar-los un nou perfil de professional, així com els posteriors estudis a seguir. A l’entendre, que el sector de les Activitats Físiques d’Aventura a la Natura ha estat dinamitzant els darrers anys bona part de l’oferta turística catalana i nacional, articulant l’anomenat Turisme d’aventura.

  Aquesta inquietud, ens ha dut a desenvolupar un crèdit variable d’iniciació que hem anomenat “Atreveix-te amb les AFN”. Integrat en l’àrea d’EF per a primer cicle d’ESO a la Granja-escola de Can Rubió d’Esparreguera. Crèdit que no constitueix una proposta tancada. Podent-se adaptar a l’interès del vostre centre, doncs tal i com veureu, disposa de les orientacions necessàries per a esdevenir un crèdit interdisciplinar, de reforç en els continguts fonamentals, d’aprofundiment i ampliació dels crèdits comuns i de síntesi dels continguts seguint la resta de programes que realitzen a la Granja-escola.

  Comments are closed.