D.A.F.O.

 • On: Escola Jaume Vicens i Vives (Roses)
 • Data: 2009
 • La pregunta: Com podem descobrir com és la nostra escola?
 • Paraules clau: DAFO, claustre, docents, Pla estratègic
 • L’Anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica per a avaluar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d’un projecte. Consisteix en una anàlisi que diferencia entre els factors interns (fortaleses i debilitats) d’una organització i els factors externs d’aquesta (oportunitats i amenaces). Es tracta d’especificar l’objectiu d’un projecte i la identificació dels factors interns i externs que són favorables i desfavorables per assolir aquest objectiu. La tècnica se li atribueix a Albert Humphrey, a la Universitat de Stanford els anys 1960 i 1970.

  • Fortaleses: característiques del projecte (i el seu equip) que li donen un avantatge per a assolir els objectius (o en relació a la resta de projectes).
  • Debilitats (o limitacions): són característiques que situen el projecte (i el seu equip) en un desavantatge per assolir els objectius (o en relació a la resta de projectes).
  • Oportunitats: oportunitats del medi, externes a l’equip que desenvolupa el projecte, que posen en avantatge l’equip per a assolir el seu l’objectiu, com millorar el rendiment o obtenir majors guanys.
  • Amenaces: elements del medi, externs a l’equip que desenvolupa el projecte, que podrien causar problemes per a assolir l’objectiu.

  La identificació dels DAFOs és essencial per al procés de planificació per a la consecució d’un objectiu. Qui pren decisions ha de determinar si l’objectiu és assolible, tenint en compte l’anàlisi DAFO. Si l’objectiu no és assolible, un objectiu diferent ha de ser seleccionat i s’ha de repetir el procés.

  Consells per fer una DAFO

  • Intenta ser realista. No val la pena que ens enganyem.

  • Defineix amb claredat l’objectiu en relació amb el qual es realitza l’anàlisi DAFO. Això ajudarà tant a l’anàlisi com a la presa de decisions.

  • Tens problemes localitzant les teves fortaleses i les teves debilitats? Fes una llista amb les característiques fonamentals del teu centre i probablement trobis aquí les teves fortaleses i debilitats.

  • Pensa també en quines són les debilitats i fortaleses que altres veuen en tu (pares, administració, companys i companyes d’altres centres); potser no siguin totalment ajustades però poden donar-te pistes per a l’anàlisi. Fins i tot podries considerar la participació de pares i mares en l’anàlisi DAFO, o que l’AMPA faci la seva pròpia anàlisi.

  • Per localitzar oportunitats pots intentar pensar quines són les fortaleses del teu centre i si aquestes condueixen a alguna oportunitat, o bé si eliminant o reduint alguna debilitat s’obren noves oportunitats en el futur.

  • De vegades pot ser útil començar pels aspectes positius (fortaleses – oportunitats).

  • Es poden demostrar els teus enunciats? Que un enunciat sigui verificable és un signe de qualitat de l’anàlisi DAFO.

  • Comença per una pluja d’idees però acaba l’anàlisi prioritzant cada factor com a pas previ al disseny d’estratègies de treball.

  • El DAFO no és una predicció sobre el futur basat en el passat o el present, és simplement una anàlisi per ajudar-nos a definir estratègies de treball, que hauran de ser posteriorment avaluades.

  • Debatre quines són les amenaces i debilitats d’un centre pot fer que es tractin aspectes delicats de la vida d’un centre; serà necessari un bon ambient previ, molta confiança, tolerància i respecte perquè el diàleg pugui desenvolupar lliure i satisfactòriament.

  • L’anàlisi dels factors interns (debilitats i fortaleses) pot centrar-se en quatre aspectes de crucial importància:

          – Personal: el claustre, la seva formació, les seves habilitats, etc.
          – Propietats: edificis, equipaments, etc.
          – Processos: programació, instrucció, avaluació, tutorització, gestió (econòmica, didàctica, etc.) Del centre, etc.
          – Productes: programacions, adaptacions curriculars, proves d’avaluació, qualificacions, etc .

  Exemple de centre: Escola Jaume Vivens Vives. Roses 

  pendent càrrega imatges

  CIMG8524

  Et pot interessar:

  Comments are closed.