I Premi Cau del Llop

 • On: Institut de Llançà (Alt Empordà)
 • Data: 2004
 • La pregunta: Com impulsar els treballs de recerca al Batxillerat ?
 • Paraules clau: Batxillerat, Fòrum, treball de recerca, Interdisciplinarietat, Gestió i organització de centre, Premis
 • Feia dies que li donava voltes, la tradició demanava anar a dinar a la platja.

  Els objectius del Batxillerat a l‘institut de Llançà són clars. Com a coordinador, tutor de 1r. Batxillerat i professor de l’assignatura de Metodologia del treball de recerca el repte era prou important com per intentar estructurar una línia metodològica per afrontar els Treballs de recerca de tal manera que aquests poguessin anar més enllà d’un professor o altre. La fita era doncs:

  . Augmentar la qualitat dels TR dels alumnes de batxillerat d’un centre petit.

  . Crear un quadern de seguiment de la recerca pel professorat i alumnat.

  . Estructurar una assignatura nova i poc freqüent als centres, dins del marc dels crèdits variables.

  . Aconseguir presentar els TR amb un abstrac en diferents llengües (Català, Castellà, Anglès i/o Francès).

  . Crear uns premis locals que donessin visibilitat a la feina feta per l’alumnat i professorat.

  Tot això va passar en una platja de Llançà. Així neixen els Primers premis Cau del llop en col·laboració amb l’ajuntament del municipi.


  INS_Llançà_-_Institut_de_Llançà 2

  Introducció

  El treball de recerca és un dels elements més valorats a l’actual Batxillerat, tant per professors com per alumnes. És el moment en que tot allò que s’ha après pot fructificar en una investigació personal, creativa i madura.

  Per ajudar a l’elaboració d’aquest treball l’equip de professors de l’IES de Llançà ha creat els premis CAU del LLOP.

  Aquesta convocatòria vol ser un reconeixement al treball dels joves estudiants i dels seus professors, un incentiu per al descobriment de la seva vocació universitària i una invitació al saber fer i estar.

  BASES DE LA CONVOCATÒRIA

  1. Poden participar-hi tots els alumnes de batxillerat que presentin els seus treballs de recerca durant l’actual curs.
  2. Es concedirà un sol premi que englobi totes les modalitats dels estudis que es cursen a l’IES de Llançà.
  3. Es concedirà un primer premi per a cada modalitat.
  4. Els treballs que es presentin a concurs han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiu, tutelat, que els estudiants de Batxillerat redacten com a part del seu currículum.
  5. Els treballs poden ser experimentals o teòrics, amb l’objectiu de fomentar la creativitat científica i l’esperit de recerca en els àmbits dels coneixements esmentats.
  6. Els criteris de valoració seran els següents:
   1. L’originalitat i l’interès del tema.
   2. La correcció metodològica i el rigor científic de les conclusions.
   3. La qualitat lingüística i la presentació.
   4. El caràcter interdisciplinari del treball.
  1. El format, suport i extensió dels treballs ve marcat per les directrius que es donen .
  2. Els treballs han d’anar acompanyats d’una memòria o resum d’un màxim de tres folis, mecanografiats a doble espai, per quintuplicat, on hi consti l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions.
  3. El termini per al lliurament dels treballs serà la primera setmana d’abril del curs vigent. S’hauran de fer arribar a l’oficina d’atenció al públic de l’ajuntament de Llançà c/ xxxxxx nº sxxx.
  4.  Els treballs s’hauran de presentar per duplicat i haurà de constar el registre d’entrada.
  1. Els premis per als estudiants seran:
   1. 100 € per al primer classificat en cada modalitat així com un diploma de la regidoria d’ensenyament i cultura de l’Ajuntament de Llançà als dos millors treballs.
  1. Els destinataris dels premis en metàl·lic seran els estudiants. En el supòsit que sigui premiat algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components dels grups.
  1.  El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi si considera que cap treball reuneix el nivell necessari.
  1. Els membres del jurat són professors de l’IES de Llançà i personalitats d’altres institucions. D’aquesta manera el jurat queda format per:
   1. 2 professors del centre: director del centre. Coordinador del Batxillerat.
   2. 2 representants de l’AMPA
   3. 1 membre de la regidoria d’ensenyament i cultura de l’ajuntament.
  1.  En cap cas els membres del tribunal podran tenir algun tipus de parentiu amb els treballs seleccionats.
  1. Si els membres del tribunal o creuen oportú es podrà declarar desert el premi o bé concedir un accedit per la qualitat dels treballs presentats.
  1.   Els originals es podran recollir a l’oficina d’atenció al públic de l’Ajuntament de Llançà a partir d’un mes després de la publicació del veredicte del jurat.
  1.  Els treballs guardonats restaran a l’Ajuntament per a una posterior difusió, poden optar als premis LLANCES d’OR i Plata de l’Ajuntament de Llançà.

  El veredicte i el lliurament de premis tindran lloc en el transcurs d’un acte públic a la CASA de CULTURA per la diada de Sant Jordi.

  _SEAE_-_Fòrum_de_treballs_de_recerca_-_jmora222_xtec_cat_-_Correu_de

  Comments are closed.