Observatòri de l’esport de l’Alt Empordà

 • On: Castelló d'Empúries
 • Data: 2006 - 2010
 • La pregunta: Cal crear un punt de trobada del món de l'activitat física a l'Alt Empordà?
 • Paraules clau: Educació física, sport, escola, FAPAC
 • “Mai més ben dit, era un matí del 2006 al Punt de trobada. Carles, a veure que et sembla aquesta idea”.


  Ara fa uns anys és va crear l’Observatori de l’esport (OE) de l’Alt Empordà per donar resposta a un seguit d’inquietuds dins del món de l’activitat físicoesportiva en edat escolar de la nostra comarca. L’OE forma part de l’àrea d’esports del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

  Per dur a terme aquest projecte s’han utilitzat diferents fonts d’inspiració que han estat icones de la innovació esportiva en edat escolar a Catalunya en els darrers anys i que han permès sustentar tota la reflexió teòrica de l’OE. Alguns d’aquests documents, han estat:

  •    Carta Europea de l’esport escolar (2004)
  •    Pla estratègic de l’esport de Barcelona (2003)
  •    Manifest de la III Audiència Pública als nois i noies de Barcelona. “Educació Física, Esport i Salut: un dret d’avui i per a tots” (1998)
  •    Congrés de l’Educació Física i l’Esport en edat escolar a la ciutat de Barcelona (1998)
  •    II Congrés europeu de l’esport per a tothom a les grans ciutats (1994)
  •    Conclusions del I Congrés de l’Esport Català (1994)
  •    Enquesta sobre els hàbits esportius a Catalunya (2000)

  Amb aquest marc de referència s’ha pogut traçar el diagnòstic de la realitat físicoesportiva dels nois i noies de la comarca. Cal tenir present que l’OE és un projecte molt ambiciós i d’especial rellevància per a la planificació esportiva d’una zona. Essent molt conscients del seu abast, durant el primer any prendrà força rellevància les accions d’aquest sobre l’esport en edat escolar en les franges de (0-6), (6-12) i (12-18). Amb una atenció especial en aquest darrer grup d’edat tal i com ens indiquen els diferents estudis pel que fa a la davallada de practicants en les activitats esportives, manca de motivació, sedentarisme i entorn de risc.

  Per què un observatori de l’esport? Si s’observa l’evolució plural i canviant produïda els darrers anys en l’esport escolar empordanès, es fa evident un esforç de coneixement i de comprensió de la realitat esportiva de la comarca, per part d’aquells que hi han d’actuar. Atès l’esforç que des del Consell Comarcal es ve realitzant envers les instal·lacions esportives, el suport econòmic als equips i clubs de la comarca i la promoció esportiva, entre d’altres, és evident que cal realitzar un treball adient i ferm de noves propostes, projectes i activitats. L’esport del segle XXI s’ha de desenvolupar sobre fonaments més sòlids en forma de dades, maximitzant recursos copsant directament les necessitats i preferències dels practicants de l’esport de la nostra comarca.

  Proporcionar aquests coneixements hauria de ser la tasca principal de l’Observatori de l’Esport de l’Alt Empordà.

  Què vol ser l’observatori ? Una unitat formada per persones integrades en diferents àmbits esportius, amb l’important missió de conèixer i comprendre la realitat esportiva de la comarca per així, assessorar, contribuir a orientar i actualitzar les polítiques esportives i les actuacions que des de l’administració pública comarcal es fan en favor de l’esport.

  Per tal d’obtenir una visió més precisa i integral del nostre món esportiu, cal combinar diferents disciplines com: disseny de les instal·lacions esportives, serveis socials, clubs, programes educatius escolars, assessorament a les activitats esportives extraescolars de les AMPES, etc., per poder comptar amb d’altres perspectives, donant així un enfocament plural a la tasca d’aquest observatori.

  Un observatori de l’esport per a qui? Per servir al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, als ajuntaments de la comarca i als seus patronats municipals d’esports, estant també a disposició de tots aquells ens (entitats, centres educatius, AMPES, etc.) que treballin en favor de les activitats físico – esportives en aquesta franja d’edat, oferint el seu assessorament tècnic i els seus coneixements de la realitat esportiva comarcal.

  Objectiu principal de l’Observatori de l’Esport passa per: “Contribuir des de la reflexió i l’estudi de les activitats físicoesportives en edat escolar de la comarca de l’Alt Empordà, a garantir i proporcionar una pràctica esportiva saludable i creativa tot cercant espais de promoció del ventall esportiu, dins del principi de l’esport per a tothom”.

  L’Observatori està format per persones integrades en diferents àmbits físico esportius amb contrastada experiència. Tal i com s’ha dit, amb la missió de “conèixer i comprendre la realitat esportiva de la comarca per així, assessorar, orientar i actualitzar les polítiques esportives i les actuacions que des de l’administració pública comarcal i local es fan en favor de l’esport”.

  Així doncs aquest Observatori disposarà de tres equips d’assessors (Equip de recerca. Equip de recolzament educatiu i Equip de projecció ciutadana) que s’aniran incorporan a l’estructura a mesura que es consolidi el projecte.

  L’observatòri de l’esport s’estructura en tres àrees de treball


  Àrea: Documentació, Formació i Recerca. Amb l’objectiu principal de
  : recopilar, realitzar, (per ell mateix o a través d’encàrrecs externs) i difondre estudis i informes sobre l’esport en edat escolar. A més, l’observatori organitzarà: congressos, jornades, seminaris, debats, etc., sobre temes esportius d’interès i sobre els conceptes de recerca d’aquest observatori. Finalment l’observatori realitzarà una tasca quotidiana de seguiment i suport de la realitat esportiva i actualització d’una base de dades centrada en aquesta.

  Àrea: Promoció i difusió d’esdeveniments esportius.Amb l’objectiu principal de:
   elaborar programes de difusió d’activitats esportives en edat escolar, tot dissenyant estratègies per augmentar el volum d’alumnes participants.

  Àrea: d’Assessorament, recolzament jurídic i canalització de demandes esportives.Amb l’objectiu principal de: assessorar els diferents professionals sobre l’oferta esportiva a l’Alt Empordà en edat escolar. Establint ponts de recolzament entre administracions i centres davant les demandes que hi puguin haver.

  La web de l’Observatori de l’Esport de l’Alt Empordà, neix amb una triple finalitat.

  En primer lloc, representa el canal visible de difusió i comunicació de les activitats i projectes que duu a terme l’Observatori, des de la publicació actualitzada de cada un dels estudis i programes fins al recull de cada una de les activitats realitzades.

  En segon lloc, pretén ser una eina i un recurs de treball per als professionals del món de l’esport i de l’Educació física de l’Alt Empordà.
  Mestres i professors d’Educació física, tècnics d’esports, monitors…, trobaran a la web: recursos, articles, documents, projectes i treballs orientats a la reflexió i a l’estudi de la mateixa tasca, amb l’objectiu de contribuir en la qualitat de l’educació i la  pràctica fisicoesportiva de la comarca.

  En tercer lloc, la web es dirigeix a les famílies amb l’objectiu d’oferir recursos i informació sobre la pràctica esportiva saludable i l’esport en edat escolar. A més a més, tracta de facilitar-hi el contacte amb l’ampli ventall d’entitats que proporcionen activitats a la comarca, així com els entorns de pràctica esportiva dins del principi “l’esport per a tothom”.

  Notícies

   Clica per veure el web

  A partir de l’any 2012 aquest espai es mantingut pel Consell esportiu de l’Alt Empordà

  Comments are closed.